Kontakt oss

Du er hjertelig velkommen til å kontakte oss som jobber i Hjellemarka FUS barnehage, enten det gjelder barnehageopptak, ledige stillinger eller annet knyttet til barnehagens arbeid. Avtal gjerne et møte på forhånd hvis du er nysgjerrig på hvordan barnehagehverdagen ser ut.

Våre satsningsområder er sosial kompetanse og  barns lek. Vi deler FUS barnehagenes felles satsning på egenledelse i lek og læring.

Hjellemarka FUS barnehage er organisert som en 4 avd. med 15 ansatte. Våre fire avdelinger er oppkalt etter stedsnavn på Søfteland, de fire avdelingen heter:

  1.  Gåsakilen
  2.  Monsadalen
  3.  Langedalen
  4.  Stallen

 

Du kan kontakte barnehagen på telefon eller mail:

Daglig leder:

Birte Strømsø Holsen

Tlf: 95 42 44 05

E-post: dl.hjellemarka@bhg.no

 

Besøksadresse:

Hjellemarka FUS barnehage as

Storestraumen 275

5212 Søfteland

 

 Avdeling Gåsakilen:

Tlf: 48 26 53 50

E-post: gaasakilen.hjellemarka@bhg.no

 

 Avdeling Monsadalen:

Tlf: 48 27 60 60

E-post: monsadalen.hjellemarka@bhg.no

 

 Avdeling Langedalen:

Tlf: 48 28 20 62

E-post: langedalen.hjellemarka@bhg.no

 

Avdeling Stallen:

Tlf: 48 28 32 04

E-post: stallen.hjellemarka@bhg.no

 

Fakturaadresse:

Hjellemarka FUS barnehage

Fakturamottak 4970 Vika

8608 Mo I RANA

FUS har 30 dagers betalingsbetingelser