Velkommen til Hjellemarka FUS barnehage

Hjellemarka FUS barnehage er en fire avdelings barnehage med 15 ansatte. Vi ønsker å skape gode hverdager for barna, fyllt med lek og glede og utviklingsmuligheter sammen med andre barn og voksne. Vårt hovedfokus er på lek, sosial kompetanse og barns medvirkning.                                  

Barnehagens besøksadresse:

Storestraumen 275, 5212 Søfteland

E-post: dl.hjellemarka@bhg.no    Tlf: 95 42 44 05